Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 05/08/2013

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Điểm uy tín

-1
Bài hát được yêu thích 56 phút trước
-1
Bài hát được yêu thích 1 giờ trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 giờ trước
+1
Bài hát được yêu thích 2 giờ trước
+1
Bài hát được yêu thích 2 giờ trước
+1
Bài hát được yêu thích 3 giờ trước
+2
Bài hát được 200 lượt yêu thích 4 giờ trước
+1
Bài hát được yêu thích 4 giờ trước
-1
Bài hát được yêu thích 4 giờ trước
+1
Bài hát được yêu thích 4 giờ trước
+1
Bài hát được yêu thích 7 giờ trước
+1
Bài hát được yêu thích 9 giờ trước
-1
Bài hát được yêu thích 14 giờ trước
+1
Bài hát được yêu thích 18 giờ trước
-1
Bài hát được yêu thích 18 giờ trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 ngày trước
-1
Bài hát được yêu thích 1 ngày trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 ngày trước