Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi

C Đặng Lệ Quân Điệu Ballad
≣≣
[C] wèn wǒ ài nǐ [Em] yǒu duō shēn
[F] ài nǐ yǒu jǐ [C] fēn?
Wǒ de [Am] qíng yě zhēn
wǒ de [F] ài yě zhēn
yuèliàng [Dm] dàibiǎo wǒ de [G] xīn.
[C] wèn wǒ ài nǐ [Em] yǒu duō shēn
[F] ài nǐ yǒu jǐ [C] fēn?
Wǒ de [Am] qíng bù yí
wǒ de [F] ài bù biàn
yuèliàng [Dm] dàibiǎo [G] wǒ de [C] xīn
Qīng [C] qīng de yīgè [Em] wěn
yǐjīng [F] dǎdòng [G] wǒ de [C] xīn
Shēn [C] shēn de yīduàn [Em] qíng
jiào wǒ [F] sīniàn dào [G] rújīn
[C] wèn wǒ ài nǐ [Em] yǒu duō shēn
[F] ài nǐ yǒu jǐ [C] fēn?
Nǐ qù [Am] xiǎng yī xiǎng
nǐ qù [F] kàn yī kàn
yuèliàng [Dm] dàibiǎo [G] wǒ de [C] xīn
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Bùi Duy Văn Lộc. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý 3
Cập nhật:
ngày 23 tháng 05, 2023
Lượt xem: 75,872 Người đăng: Bùi Duy Văn Lộc (Hợp Âm Chuẩn đã duyệt)
Tác giả: N/A Thể loại: Yêu thích: 1246
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)