Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 23/05/2023

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Playlist của Bùi Duy Văn Lộc Xem tất cả

Chưa có playlist nào!

Bài hát yêu thích của Bùi Duy Văn Lộc Xem tất cả

Không có bài hát nào

Bài hát đã đăng của Bùi Duy Văn Lộc Xem tất cả

1. Ni [G] wen wo ai ni [Bm] you duo shen (Anh hỏi, em yêu anh sân đậm như thế nào?) Wo [Em] ai ni
Bùi Duy Văn Lộc, 9 tháng 08, 2013 76,232