Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

So Am I

D Ava Max F# Điệu Ballad
≣≣
Tone chuan F#. Capo 4 choi D. Tone [D]
Do you [Em] ever feel like a [A] misfit?
Everything[D] inside you is[B] dark and twisted
Oh but [Em] it's okay to be [A] different
'Cause baby, so am[D] I (so am I, so am[B] I, so am I-I-I-I-I)
 
Verse 1:
[Em]Can you hear the whispers[A] all across the room?
[D]You feel her eyes[B]all over you like cheap perfume
[Em]You're beautiful,[A] but misunderstood
[D]So why you tryna[B] be just like the neighborhood?
 
Pre-Chorus 1:
[Em]I can see it, I know what you're[A]feeling
[D]So let me tell you 'bout my little[B]secret
[Em]I'm a little crazy[A]underneath this
[D]Underneath this[B]
 
Chorus :1
Do you[Em]ever feel like a[A] misfit?
Everything[D] inside you is dark and[B] twisted
Oh but [Em] it's okay to be[A] different
Cause baby, so am[D] I (so am I, so am[B] I, so am I-I-I-I-I)
Do you[Em] ever feel like an[A]outcast?
You don't have to[D]fit into the[B]format
Oh but[Em]it's okay to be[A]different
'Cause baby, so am I[D] (so am I, so am I,[B] so am I-I-I-I-I)
 
Verse 2:
[Em] Oh so, dressed so fancy [A] like Sid and Nancy
[D](Yeah) Walkin[G] Killer[B]Queen, gotta keep 'em guessin'
[Em]So baby come pass me [A] a lighter
We're gonna leave 'em on [D] fire, we're the [B] sinners and the blessings
 
Pre-Chorus 2:
[Em] I can see it, I know what you're [A] feeling
[D]So let me tell you 'bout my little [B] secret
[Em]I'm a little crazy [A] underneath this
[D]Underneath this, [B]ohhh ohh-oh
 
Chorus 2:
Do you [Em] ever feel like a [A] misfit?
Everything [D] inside you is dark and [B] twisted
Oh but[Em] it's okay to be[A]different
'Cause baby, so am I[D] (so am I, so am I,[B] so am I-I-I-I-I)
Do you[Em] ever feel like an [A] outcast?
You don't have to [D] fit into the [B] format
Oh but [Em] it's okay to be [A] different
'Cause baby, so am I[D] (so am I, so am I,[B] so am I-I-I-I-I)
 
Bridge:
[Em](Ah-ah-ah) You're [A] king and you're queen
You're [D] strong and you're weak, you're [B] bound but so free
[Em](Ah-ah-ah) Sov[A] come and join me
And [D] call me Harley and [B] we'll make a scene
 
Chorus 3:
Do you [Em] ever feel like a [A] misfit?
Everything [D] inside you is dark and [B] twisted
Oh but [Em] it's okay to be [A] different
'Cause baby, so am [D] I (so am I, so am I, [B] so am I-I-I-I-I)
Do you[Em] ever feel like an [A] outcast?
You don't have to [D] fit into the [B] format
Oh but [Em] it's okay to be [A] different
'Cause baby, so am I[D] (so am I, so am I,[B] so am I-I-I-I-I)
 
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Nguyễn Bình Minh. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 7 tháng 06, 2019
Lượt xem: 5,134 Người đăng: Nguyễn Bình Minh (Vương Thiện đã duyệt)
Tác giả: Ava Max , Steve Void Thể loại: Pop , US-UK Yêu thích: 177
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)