Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Your Reality (Doki Doki Literature Club)

C Quân Keyboard C Điệu Slow
≣≣
Intro
[C] [Am] [Dm] [G]
[C] [Am] [Dm] [G]
 
Verse1
[C] Every [Am] day, I [F] imagine a future [G] where I can [C] be with you [Am] [F] [G]
[C] In my [Am] hand is a [F] pen that will write a [G] poem of [C] me and you [Am] [F] [G]
[C] The ink [Am] flows down into [Dm] a dark [G] puddle
[C] Just move your [Am] hand - write the [Dm] way into his [G] heart!
[C] But in [Am] this world of [Dm] infinite [G] choices
[C] What will it [Am] take just to [F] find that special [G] day?
[C] What will it [Am] take just to [F] find that special day?
 
[C] [Am] [F] [G]
[C] [Am] [F] [G]
 
Verse2
[C] Have I [Am] found every[F]body a fun as[G]signment to [C] do today? [Am] [F] [G]
[C] When you're [Am] here, every[F]thing that we do is [G] fun for them [C] anyway [Am] [F]
[G]
[C] When I [Am] can't even [Dm] read my own [G] feelings
[C] What good are [Am] words when a [Dm] smile says it [G] all?
[C] And if [Am] this world won't [Dm] write me an [G] ending
[C] What will it [Am] take just for [F] me to have it [G] all?
 
Interlude
[C] [Am] [F] [G]
[C] [Am] [F] [G]
[C] [Am] [F] [G]
[C] [Am] [Dm] [G]
 
Verse3
[C] Does my [Am] pen only [F] write bitter words for [G] those who are [C] dear to me? [Am] [F] [G]
[C] Is it [Am] love if I [F] take you, or is it [G] love if I [C] set you free? [Am] [Dm] [G]
 
[F] [G] [F] [G]
 
[C] The ink [Am] flows down [Dm] into a dark [G]puddle
[C] How can I [Am] write love [Dm] into reality? [G]
[C] If I [Am] can't hear the [Dm] sound of your [G] heartbeat
[C] What do you [Am] call love in [Dm] your reality?
And in [Dm] your reality [G], if I [C] don't know how to [G] love you [F]
 
I'll leave you be
[C] [Am] [F] [G]
[C] [Am] [F] [G]
[C]
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Đỗ Phan Minh Ngọc. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 3 tháng 02, 2018
Lượt xem: 5,021 Người đăng: Đỗ Phan Minh Ngọc (Dương Công Vủ đã duyệt)
Tác giả: Dan Salvato Thể loại: Yêu thích: 50
Bài liên quan
Grezic, 8 tháng 07, 2017 2,451
mr_dee123, 21 tháng 08, 2014 13,870
Tracy, 27 tháng 01, 2018 4,109
Hợp Âm Chuẩn, 18 tháng 08, 2013 84,884
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)