Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Legends Never Die

Em Chrissy Costanza Em Điệu Ballad
≣≣
tone [Em]
[D7]:xx0212
[D6]:xx0202
[C6]:x32210
[Cmaj7]:x32000
[E/B]:x22100
Intro: [E]- [Em] [C6] [D] [Am]- [Cmaj7]
 
 
Legends never [E]die when the world is [Cmaj7]callin' you
Can you hear them [D7]screaming [D6]out [D]your [Am]name?
Legends never [E]die, they become a part [C6]of you
Every time you [D]bleed for [D6]reaching [Am]greatness
 
Relentless you survive [Em]
They never lose [C6]hope when everything's cold
And the fighting's near [E]
It's deep in their bones [Am7]
They'll run into smoke when the fire is [Cmaj7]fierce
[Em]Oh, pick yourself [D6]up 'cause
 
[C]Legends never [E]die when the world is [C]calling you
Can you hear them [D7]screamin' [D6]out your [Am]name?
Legends never [E]die, they become a [C]part of you
Every time you [D]bleed for [D6]reaching [Am]greatness
[Cmaj7]Legends never [E/B]die
 
They're written down in [C6]eternity
But you'll never [D]see [D7]the [D6]price it
costs [Am]– the scars collected all their lives [Cmaj7]
When [Em7]everything's lost, they pick up their [Am7]hearts and avenge [Cmaj7]defeat
Before it all [Em7]starts, they suffer through harm just to touch a [Cmaj7]dream
[Em]Oh, pick yourself [D]up 'cause
 
[C]Legends never [E]die when the world is [C]calling you
Can you hear them [D7]screamin' [D6]out your [Am]name?
Legends never [E]die, they become a [C]part of you
Every time you [D7]bleed for [D6]reaching [Am]greatness
Legends never die [Cmaj7]
 
[C] [D]When the world is [Am]callin' out your name [B], begging you to fight [Cmaj7] [C] [D]
Pick yourself [A/E]up once [Em]more
Pick yourself [B7]up 'cause
 
[Am]Legends never [E]die when the world is [C]calling you
Can you hear them [D7]screamin' [D6]out your [Am]name?
Legends never [E]die, they become a [C]part of you
Every time you [D7]bleed for [D6]reaching [Am]greatness
Legends never [E]die
[C6] [D] [Am] [E] [C6] [D] [Am]
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Phiên bản khác (2)

Đăng phiên bản mới
Em D7 D6 C6 Cmaj7 E/B E D Am Am7 C Em7 B A/E B7 3
Em E C Dsus2 Am Dsus4 Am7 Cmaj7 D 0

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Hoàng. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 26 tháng 10, 2017
Lượt xem: 14,284 Người đăng: Hoàng (kabigon91 đã duyệt)
Tác giả: Against the Current Thể loại: Yêu thích: 330
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)