Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Hymn for the weekend

Am Coldplay Điệu Pop
≣≣
tone Coldplay: Cm capo 3 chơi [Am]
Intro
[Dm] [G] [Am]
 
Verse
Ohhhhh, angels [Dm]sent from [G]up [Am]above
You know you [Dm]make my [G]world light [Am]up
When I was [Dm]down
When [G]I was [Am]hurt
You came to [Dm]lift me [Am]up...
Life is a [Dm]drink, and [G]love's a [Am]drug
Oh now I [Dm]think I must be [G]miles [Am]up
When I was [Dm]hurt, [G]withered, dried [Am]up
You came to [Dm]rain a [Am]flood
 
Pre-Chorus
So drink from [Am]me, drink from [F]me
When I was [Dm]so thirsty
Pour on a [Am]symphony
Now I [G]just can't get enough
Put your wings [Am]on me, wings on [F]me
When I was [G]so heavy
Pour on a [Am]symphony
When I'm [G]lower, lower, lower, low
 
Chorus
[F]I-Oh- [G]ah-oh- [Am]ah
I'm feeling drunk and [F]high
So [G]high, so [Am]high
[F]I-Oh- [G]ah-oh- [Am]ah
I'm feeling drunk and [F]high
So [G]high, so [Am]high
 
Instrumental
[Dm] [G] [Am]
[Dm] [G] [Am]
 
Verse
Ohhhhh, angels [Dm]sent from [G]up [Am]above
I feel you [Dm]coursing [G]through my [Am]blood
Life is a [Dm]drink, your [G]love's [Am]about
To make the [Dm]stars come [Am]out
 
Pre-Chorus
Put your wings [Am]on me, wings on [F]me
When I was [G]so heavy
Pour on a [Am]symphony
When I'm [G]lower, lower, lower, low
 
Chorus
[F]I-Oh- [G]ah-oh- [Am]ah
I'm feeling drunk and [F]high
So [G]high, so [Am]high
[F]I-Oh- [G]ah-oh- [Am]ah
I'm feeling drunk and [F]high
So [G]high, so [Am]high
 
[F]I-Oh- [G]ah-oh- [Am]ah
I'm feeling drunk and [F]high
So [G]high, so [Am]high
[F]I-Oh- [G]ah-oh- [Am]ah
I'm feeling drunk and [F]high
So [G]high, so [Am]high
 
Outro
Then we'll shoot across the [F]sky [G] [Am]
Then we'll shoot across the [F]... [G] [Am]
Then we'll shoot across the [F]sky [G] [Am]
Then we'll shoot across the [F]... [G] [Am]
Then we'll shoot across the [F]sky [G] [Am]
Then we'll shoot across [F]the... [G] [Am]
Then we'll shoot across the sky
Then we'll shoot across the...
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên darkag94. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 15 tháng 07, 2017
Lượt xem: 6,105 Người đăng: darkag94 (Dương Công Vủ đã duyệt)
Tác giả: N/A Thể loại: Yêu thích: 230
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)