Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 23/08/2018

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Playlist của Trang Si Phuoc Xem tất cả

Bài hát yêu thích của Trang Si Phuoc Xem tất cả

Không có bài hát nào

Bài hát đã đăng của Trang Si Phuoc Xem tất cả

Lời ru [Em]buồn nghe mênh [G]mang mênh mang [Am]Sau lũy [C]tre làng [D]Khiến lòng tôi [Em]xốn xa
Trang Si Phuoc, 23 tháng 08, 2018 21,906