Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 26/02/2023

Tự giới thiệu

Glory to the Lord!!!

Playlist của Rượu Nho Xem tất cả

Chưa có playlist nào!

Bài hát yêu thích của Rượu Nho Xem tất cả

Không có bài hát nào

Bài hát đã đăng của Rượu Nho Xem tất cả

[Eb/F]You [F]are [Bb]God, [Eb]E[Dm]lo[Gm]him [Cm]Ancient of [F/Eb]Days, [F]reign, [Bb]reign [Eb/F]
Rượu Nho, 4 tháng 06, 2023 14
Verse [Eb]Before I knew my name, [Eb/G]before I drew a breath [Ab]He was making ways for [Bb]me [
Rượu Nho, 4 tháng 06, 2023 16
Verse [Ab]I have seen the Lord's [Cm]goodness His [Db]mercies and [Ab]compassion I [Fm]have seen
Rượu Nho, 21 tháng 05, 2023 14
1. My God is [Eb]able [Fm]able I [Gm]know my God is [Ab]able I [Eb]know my God is [Bb]able To car
Rượu Nho, 14 tháng 05, 2023 32
[C]You've been faithful [Dm]Lord [G]From the ages past[C] [Am]That is why your [Dm]name [G]is for
Rượu Nho, 30 tháng 04, 2023 68