Nhấn Enter để xem tất cả

Thông tin nghệ sĩ

Chiều hôm ấy em nói với anh Rằng mình không nên gặp nhau nữa Người ơi… Em đâu
Nguyễn Phúc Lâm, 1 tháng 07, 2017 Am7 Bm C D D/f# D7 Em G Gadd9 47,582