Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 12/02/2018

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Playlist của Trung Hiếu Phạm Xem tất cả

Chưa có playlist nào!

Bài hát yêu thích của Trung Hiếu Phạm Xem tất cả

Không có bài hát nào

Bài hát đã đăng của Trung Hiếu Phạm Xem tất cả

Verse1 [Em]All I know is (ooh ooh ooh) [A]We could go anywhere we could do [D]Anything girl whate
Trung Hiếu Phạm, 1 tháng 03, 2020 18,144