Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 20/10/2021

Tự giới thiệu

Guitar is my life.

Playlist của CBVTY REDSUN Xem tất cả

Chưa có playlist nào!

Bài hát yêu thích của CBVTY REDSUN Xem tất cả

Intro: We all wanna [C]rule the [G]world [D]Face carved into [Em]stone We all wanna [C]rule the [
CBVTY REDSUN, 20 tháng 10, 2021 77

Bài hát đã đăng của CBVTY REDSUN Xem tất cả

Intro: We all wanna [C]rule the [G]world [D]Face carved into [Em]stone We all wanna [C]rule the [
CBVTY REDSUN, 20 tháng 10, 2021 77