Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

[G]I hear your heart, cry for [D]love. But you won’t let me make it [Am]right. You were hurt, but I
Nguyễn Minh Hiếu, 1 tháng 11, 2013 Am C D G 11,295
Chorus May our [C]hearts be full like [G]our drinks [D]tonight [Em] May we [C]sing and [G]dance ti
Trương Văn Hiếu, 25 tháng 08, 2014 C D Em Em-g G 5,102
Capo: 3rd fret Chords used: [C] [G] [Em] [D] Intro: [C]The sun goes [G]down, the stars come [Em
hav_2701, 3 tháng 04, 2016 C D Em G 3,765