Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

NMT

Tham gia ngày: 21/02/2021

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Playlist của NMT Xem tất cả

Chưa có playlist nào!

Bài hát yêu thích của NMT Xem tất cả

Thầy ơi [Dm]cho con một quẻ xem bói đầu năm Con xin [Dm]chắp tay nguyện cầu cung kính thành tâm Nă
Phương Thảo, 1 tháng 01, 2022 8,145

Bài hát đã đăng của NMT Xem tất cả

Thầy ơi [Dm]cho con một quẻ xem bói đầu năm Con xin [Dm]chắp tay nguyện cầu cung kính thành tâm Nă
NMT, 1 tháng 01, 2022 8,145