Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 25/03/2023

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Playlist của nhuquynhsam22 Xem tất cả

Chưa có playlist nào!

Bài hát yêu thích của nhuquynhsam22 Xem tất cả

Không có bài hát nào

Bài hát đã đăng của nhuquynhsam22 Xem tất cả

[Dmaj7]So Phineas, [D7]what do you think of the City of Love? Phineas: [Gmaj7]I wish it was the Ci
nhuquynhsam22, 25 tháng 03, 2023 816

Có lỗi xảy ra

Mã lỗi:

Trang web hiện gặp sự cố, vui lòng gửi nội dung bên trên về địa chỉ facebook của chúng tôi

Gửi tin nhắn cho Hợp Âm Chuẩn