Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Hãy nhớ cha [C]nào Cho dù [Fm]ngày mai ta chia xa Hãy nhớ [C]cha nào Đừng [Fm]khóc nhé con [D]yêu
quang57903, 20 tháng 10, 2020 Am C D Dm Em F Fm G 568
D-F#-Bm-G D F# Bm G đêm nay vẫn chơi vơi sao không thấy em về
Lullaby, 3 tháng 08, 2022 Bm D F# G 38