Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 20/10/2019

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Playlist của Thuỳ Eyebrows Xem tất cả

Chưa có playlist nào!

Bài hát yêu thích của Thuỳ Eyebrows Xem tất cả

Không có bài hát nào

Bài hát đã đăng của Thuỳ Eyebrows Xem tất cả

[Bm]Somehow I'm thinking that [D]all over [G]town Everyone [A]should hear me [Bm]screaming But sil
Thuỳ Eyebrows, 18 tháng 11, 2019 874
Verse 1 Well, [A]I will call you darling and [C#m]everything will be okay 'Cause you [F#m]know tha
Thuỳ Eyebrows, 16 tháng 11, 2019 4,339
Verse 1 [Eb]I got k [Gm]nots all u [Bb]p in my chest (Up in my chest, up in my chest) [Eb]Just k
Thuỳ Eyebrows, 20 tháng 10, 2019 1,544