Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 10/02/2023

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Playlist của ldat12548 Xem tất cả

Chưa có playlist nào!

Bài hát yêu thích của ldat12548 Xem tất cả

She could be a [Am]model [B7]...She dance on a [Em]dollar [G] She stan on dat [Am]Coco [B7]....She
Hien Nguyen, 5 tháng 03, 2023 43

Bài hát đã đăng của ldat12548 Xem tất cả

Không có bài hát nào