Nhấn Enter để xem tất cả

Thông tin nghệ sĩ

Tone gốc F# Thành phố không có em, ngày trôi qua chẳng êm đềm Dây đàn buông lơi ch
Nguyễn Ngọc Anh Tuấn, 6 tháng 07, 2016 A A7 Bm C Cm D D7 E7 Em G G7 15,839
Đêm, ánh đèn vừa lên, lòng chợt như thêm nhớ em Những tháng ngày không tên, ngập n
Bi, 28 tháng 01, 2017 Am C Dm Em7 F G Gm7 1,062