Nhấn Enter để xem tất cả

Thông tin nghệ sĩ

Tone gốc F# chuẩn hạ nửa tông . điệu : Slow bass 3 2 1 2 3 bass Thành phố không có em, ngày
Nguyễn Ngọc Anh Tuấn, 6 tháng 07, 2016 A A7 Bm C Cm D D7 E7 Em G G7 40,679
Đêm, ánh đèn vừa lên, lòng chợt như thêm nhớ em Những tháng ngày không tên, ngập n
Bi, 28 tháng 01, 2017 Am C Dm Em7 F G Gm7 4,160
Chiều nay, trời mây vẫn biếc xanh như ngày anh đưa em qua từng miền vi vu Mà giờ đây anh
Lê Vũ Toàn Hiển, 2 tháng 04, 2017 A Bm D Em F#7 1,440