Thông tin nghệ sĩ

Tone gốc F# Thành phố không có em, ngày trôi qua chẳng êm đềm Dây đàn buông lơi chẳn
Nguyễn Ngọc Anh Tuấn, 6 tháng 07, 2016 A A7 Bm C Cm D D7 E7 Em G G7 10,873
Nhấn Enter để xem tất cả