Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

[Bm]On a dark desert highway, [F#]cool wind in my hair [A]Warm smell of colitas, [E]rising through
oanhbgf, 5 tháng 08, 2013 A Bm D E Em F# G 72,591
Desper[G]ado [G7], why don't you [C]come to your senses[Cm]? You been [G]out ridin' [Em7]fences for
Song Nghi, 2 tháng 02, 2017 A7 Am7 B7 Bm C Cm D D7 Em Em7 G G7 1,993