Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 14/06/2021

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Playlist của gowgowmeow Xem tất cả

Chưa có playlist nào!

Bài hát yêu thích của gowgowmeow Xem tất cả

Verse1 [Fmaj7]Take me to the rooftop I [E7]wanna see the world when I stop [Am7]breathing Turni
Kế Sơn, 20 tháng 02, 2020 1,321

Bài hát đã đăng của gowgowmeow Xem tất cả

When we [C]met, I [Em]wasn't me I was so [G]numb, yeah, I was so [D]lonely Out on the [C]run, I wa
gowgowmeow, 14 tháng 06, 2021 87