Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 14/11/2013

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Bài hát yêu thích của Yoomi_95 Xem tất cả

Không có bài hát nào

Bài hát đã đăng của Yoomi_95 Xem tất cả

[C]Oh my love, oh my love, oh my [G]love love love [Am]Oh my love, oh my love, oh my [F]love love l
Yoomi_95, 14 tháng 03, 2014 10,199
Capo 1 [G]- [D]- [Em]- [C]- . (CL) [G]Balkge useobojiman [D]Nae mame deulji anha Nan [Em]yeppeuji an
Yoomi_95, 13 tháng 02, 2014 8,926
:: Capo 4 :: [C] - [G] - [Am] - [F] . [C]Hey [G]playboy It's about [Am]time And your time's [F] [C]u
Yoomi_95, 13 tháng 02, 2014 11,873
Capo 1 . Intro: [G]- [Am]- [Em]- [C]- . Verse 1: [G]Do you ever feel [Am]like a plastic bag, [Em]dr
Yoomi_95, 25 tháng 12, 2013 11,436
Capo 1 [Em], [C], [G], [D], . [Em]You're so [C]hypnotizing [G]Could you be the devil, could you be
Yoomi_95, 25 tháng 12, 2013 8,498