Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 22/10/2017

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Bài hát yêu thích của SoaiCaWinter Xem tất cả

1. [D] You're on the phone with your girlfriend, she's [A] upset She's going off about something th
Trần Vĩnh Quang, 8 tháng 08, 2013 34,853

Bài hát đã đăng của SoaiCaWinter Xem tất cả

Không có bài hát nào