Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 02/11/2020

Tự giới thiệu

Music Is my life!!

Playlist của Minh NUAE Xem tất cả

Bài hát yêu thích của Minh NUAE Xem tất cả

[Bm]Em từng là duy [F#m/A]nhất Là [Gmaj7]cả khoảng trời trong [Dmaj7]anh Nhưng [Em]đến bây giờ a
hoangducsmagic, 22 tháng 06, 2018 559k
Verse: [G]Shēngmìng a bù [D]zhī nǎlǐ tíng xià [G]rúcǐ a hōng [A]hōnglièliè hé [B]fáng [G]shì wǒ a
Minh NUAE, 14 tháng 05, 2021 49
จำได้[Fm]มั้ยว่าเรามีนัดกัน อยาก[Bb]คุย เรื่องนี้มันสำคัญ วัน[Eb]ที่ 7 เดือน 4 เกือบ 6 เดือนตั้ง
Minh NUAE, 15 tháng 05, 2021 61
Verse 1: [Am]Chéng zhòng xiàle yī chǎng wéiwéi xì yǔ [Am]Bùzhī hui lín shīle [F]shéi de [E]jìyì [
Minh NUAE, 9 tháng 05, 2021 117
Sol7 : [Gm]Rolling some [Am]tree và mọi [Dm]thứ dần chậm đi [Gm]Ngồi đây nhâm [Am]nhi nghe giai đi
Minh NUAE, 11 tháng 05, 2021 258

Bài hát đã đăng của Minh NUAE Xem tất cả

[Cmaj7]Yè zài hēi [Bm]wǒ dū bù huì píjuàn kàn zháo [Am]liǎng zhāng zhàopiàn [D]jìyì [G]de suìpiàn
Minh NUAE, 18 tháng 05, 2021 51
Verse: [G]Một thân kiếm máu vương Khuynh [A]đảo bát hoang hồng [Bm]trần [G]Bạch y [A]thân vô son
Minh NUAE, 18 tháng 05, 2021 64
Verse: tā zǒng [F]shì zhǐ liú xià diànhuà [Dm]hàomǎ cóng bù [F]kěn ràng wǒ sòng tā huí [Dm]jiā tī
Minh NUAE, 18 tháng 05, 2021 40
จำได้[Fm]มั้ยว่าเรามีนัดกัน อยาก[Bb]คุย เรื่องนี้มันสำคัญ วัน[Eb]ที่ 7 เดือน 4 เกือบ 6 เดือนตั้ง
Minh NUAE, 15 tháng 05, 2021 61
Verse: [G]Shēngmìng a bù [D]zhī nǎlǐ tíng xià [G]rúcǐ a hōng [A]hōnglièliè hé [B]fáng [G]shì wǒ a
Minh NUAE, 14 tháng 05, 2021 49