Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 20/01/2019

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Bài hát đã đăng của thỏ

Intro: kě —— [A]tàn —— Verse: [Am]qiū hóng [Am]zhé dān [Em]fù nán shuāng [Gm]chī rén chī yuàn
thỏ, 13 tháng 01, 2022 A A# A#m Am Asus4 C D D# D#m D#m7 Dm Dm7 Dsus4 E7 Em Em7 F F# F#m F#maj7 Fm Fm7 G G# G#m Gm 362
[Cmaj7] [F] [Em] [E] [Cmaj7] [F] [Em] [E] [C] [F] [Em] [Am] [D] Verse 1: [G]I [B]tonami [Em]n
thỏ, 1 tháng 06, 2021 A A#m Am Am7 B Bm C Cmaj7 D Dm E Em F F#m G Gm 319
Verse: [F]zhú yǐng [Dm]bān bó [G]xī fēng [Am]cán mò [Dm]huà juàn shàng [G]huā kāi zhuó [C]zhuó [F
thỏ, 24 tháng 05, 2021 A Am C D Dm E Em F Fmaj7 G 289
Verse 1: Bùshì [C]suǒyǒu de gǎndòng dōu zhídé [Am]liúlèi Bùshì [F]suǒyǒu de píngfán dōu suǒrán [G]
thỏ, 24 tháng 05, 2021 A Am C D Dm E F G Gsus4 286
Verse 1: [C]cyun so jyu zai bik dou si mui bou jing hoeng lou jan [Bm]mong zyu jit naau ngai hung
thỏ, 24 tháng 05, 2021 A# A#maj7 Am Am7 B B7 Bm Bm7 C Cm Cm7 Cmaj7 D D# D#maj7 D7 Dm Dm7 Em Em7 F F#m Fm G Gm 340
Do it do it do it Kill it suǒ [A]yǒu má fán yǒu shí yāo bù gǎn Shǒu zhǐ zhè gè shì jiè huà xià w
thỏ, 24 tháng 05, 2021 A Am Bm D Dm E E7 Em G 406
Verse 1: [Em]Dakai tian manle [C]ni de riji [G] [D] [Bm]Huiyi [Em7]suipian zai nao [C]hai zhong fa
thỏ, 24 tháng 05, 2021 B Bm C D Em Em7 G 282
Verse 1: Yù jiàn nǐ tòu míng [Em]xià rì yē fēng [C]tán zhù mù jí [G]tā Měi gè rén dū zài [Em]pái d
thỏ, 24 tháng 05, 2021 Bm C D E Em G Gm 321
Verse 1: [G]Gió khẽ hát nơi từng tán[C] phượng [Am7]chợt đánh [D] thức những hồi ức [G] cũ xưa [C
thỏ, 23 tháng 05, 2021 Am Am7 B Bm C D D7 Em Em7 F Fmaj7 G Gmaj7 282
nǐ shì wǒ quán bù shì xiàn dí zhōng [Em]diǎn [Am]shān hǎi jiān [Em]wéi rè ài wú [Fmaj7]kě zhē yǎn
thỏ, 12 tháng 05, 2021 A A#maj7 Am Bm D Dm E Em F F#maj7 Fm Fmaj7 G Gm 347