Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Tỉnh Lung (井胧)

Đóng góp thông tin
Verse 1: Chỉ còn [C]anh lang thang chốn cũ Lòng quặn [F]đau nước mắt ướt nhoà Chẳng thể [Dm7]nà
Hoàn Nguyễn, 24 tháng 09, 2020 Am C C7 Dm7 Em F G 42,587
kōngqì [C]zhòng zhǐ shèng hūxī yǎnlèi [F]yǐ luòdì chéng [Am]ní wǒ de [Dm7]shìxiàn lǐ méiyǒu [G]le
Nhi Tg, 3 tháng 06, 2020 Am Am7 C Cm Cmaj7 D7 Dm7 Em Em7 F Fm Fmaj7 G G7 13,349
Bǎ gūdú dàng zuò [F]wǎncān què [G]nányǐxià [Am]yàn Bǎ hēiyè dàng zuò wēn [F]nuǎn [G]què nányǐ rù [A
D.Gingar, 11 tháng 10, 2020 Am F G 919
nì shízhēn tèbié qǐhuà [C]zhè yī lùshàng zǒu zǒu tíng tíng [Em]shùnzhe shàonián piāoliú de hénjī
duongngocdiep620, 3 tháng 09, 2021 Am C C7 Em F G 665
[F]dé bù dào de [C]wàng bù diào de [Dm7]gǎi bùliǎo de [F]jiě bù kāi de jié [A#]guǒ fàng bùxià de [
Nhi Tg, 23 tháng 10, 2020 A A# Am Am7 C Cm Csus4 Dm Dm7 E F Gm7 617
♀: [Am]yěxǔ shì xuě luò [Dm]wúshēng [D] [G]yěxǔ shì jìng huā [C]wú jī kàn biàn[F]le suìyuè liúzhuà
Nhi Tg, 25 tháng 08, 2021 A A# Am B B7 Bm C D Dm Dm7 E E7 Em F Fmaj7 G Gm 582
wǒ zǒu [Dm]guò yùménguān wài qílián [C]shān shàng piāo de xuě yě zǒu [A#]guò chángchéng biān shàn
hanirosy, 28 tháng 07, 2021 A# C Dm 499
Verse 1: Yù jiàn nǐ tòu míng [Em]xià rì yē fēng [C]tán zhù mù jí [G]tā Měi gè rén dū zài [Em]pái d
thỏ, 24 tháng 05, 2021 Bm C D E Em G Gm 364