Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Lục Định Hạo (陸定昊)

Đóng góp thông tin
Verse 1: [Em]Dakai tian manle [C]ni de riji [G] [D] [Bm]Huiyi [Em7]suipian zai nao [C]hai zhong fa
thỏ, 24 tháng 05, 2021 B Bm C D Em Em7 G 317