Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Gợi ý chỉnh sửa

Chỉnh về nghe nó phiêu hơn xíu
đã từ chối
Trương Hoàng Bảo Trân chỉnh sửa trên Phiên bản Vương Thiện
5 năm trước
 
Chú thích: Thêm mới Xóa bỏ

THẢO LUẬN
Vương Thiện đã từ chối.

Lý do từ chối: Hợp âm không đúng

Quản lý phiên bản 2