Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 21/05/2017

Tự giới thiệu

(Chưa có)

Điểm uy tín

+1
Bài hát được yêu thích 47 phút trước
+1
Bài hát được yêu thích 2 giờ trước
+1
Bài hát được yêu thích 4 giờ trước
+1
Bài hát được yêu thích 4 giờ trước
+1
Bài hát được yêu thích 5 giờ trước
+1
Bài hát được yêu thích 5 giờ trước
+1
Bài hát được yêu thích 8 giờ trước
+1
Bài hát được yêu thích 9 giờ trước
+1
Bài hát được yêu thích 11 giờ trước
-1
Bài hát được yêu thích 12 giờ trước
+1
Bài hát được yêu thích 12 giờ trước
+1
Bài hát được 500 lượt yêu thích 1 ngày trước
+3
Bài hát được 500 lượt yêu thích 1 ngày trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 ngày trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 ngày trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 ngày trước
+1
Bài hát được 50 lượt yêu thích 1 ngày trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 ngày trước