Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Quản lý > Bài hát chờ duyệt > เพื่อนเล่น ไม่เล่นเพื่อน (Just Being Friendly)

Đang chờ duyệt

Hola - GEMINI - GEMINI
mon
1 ngày trước
Western Sky( Hangeul) - Lee Seung Chul - Lee Seung Chul
Ninh Speaker
1 ngày trước
You've got a friend in me - Randy Newman - Randy Newman
vkt10012022
1 ngày trước
Tình Sẽ Về Đâu ? - Kim Khánh - Vũ Vĩnh Phúc
vuvinhphuc
1 ngày trước
Sao em làm được - Huỳnh Phúc - Đông Thiên Đức
Duy Võ
1 ngày trước
Âm thầm - Nguyễn Đình Chương - Nguyễn Đình Chương
Nguyễn Đình Chương
1 ngày trước
Merrr - H2N - H2N
H2N
1 ngày trước
MỘT VÒNG VIỆT NAM - Tùng Dương - Đông Thiên Đức
luu the ky
23 giờ trước
I Hate Everything About You - Three Days Grace - Three Days Grace
Tuệ Nhi
22 giờ trước
Vườn Hoa Con Cá - O.lew, Ngắn - Ngắn, O.lew
TPP
22 giờ trước
Kỳ Quan Thứ 8 - Hồ Ngọc Hà, Nguyễn Hồng Thuận - Nguyễn Hồng Thuận
Duy Võ
22 giờ trước
Let It Die - Three Days Grace - Three Days Grace
Tuệ Nhi
22 giờ trước
Chẳng Biết Do Ai - SuperC, Halee - Halee, SuperC, datfitzx
TPP
22 giờ trước
Có Ai Hẹn Hò Cùng Em Chưa - Quân A.P - Thanh Hưng
TPP
22 giờ trước
Sprinkle Party - NMIXX - NMIXX
TPP
22 giờ trước
Gone Forever - Three Days Grace - Three Days Grace
Tuệ Nhi
22 giờ trước
Pain - Three Days Grace - Three Days Grace
Tuệ Nhi
21 giờ trước
Anh Cần Gì - Simon C, EII.B - EII.B, Simon C
TuilaBIBI
19 giờ trước
MUỘN PHIỀN – PHƯƠNG LY ft. LOW G - Phương Ly, Low G - Low G, Phương Ly
Tăng Phú Thiên Nhân
18 giờ trước
Life Moves On - FINNEAS - FINNEAS
Nam Phùng
7 giờ trước
My Favorite Fish - Gus Dapperton - Gus Dapperton
vil_hmcc503
6 giờ trước
Ta Có Yêu Nhau Mà - Quốc Ca - Quốc Ca
Yukay
6 giờ trước
Ta Có Yêu Nhau Mà - Quốc Ca - Quốc Ca
Yukay
5 giờ trước
Không Hẹn Một Cơn Mưa - Thái Hòa - Vũ Vĩnh Phúc
vuvinhphuc
3 giờ trước
TÂM - MER (DEMO) - MER - MER
ntah1997
3 giờ trước
The Other Side - Zac Efron, Hugh Jackman - Various Artists
TuilaBIBI
3 giờ trước
Vùng kí ức - Chillies
Zyyzy
2 giờ trước

เพื่อนเล่น ไม่เล่นเพื่อน (Just Being Friendly) Đã duyệt

Bài hát này đã được duyệt và hiển thị ở trang chủ. Đi đến bài hát
Tone [G]
 
[Cmaj7]yoot kit baeb [Am7]ni
yoot kit[Em7] ley
ruseuk dee tang ti, bpen kae peuan gan
[C]yoot wai kae[Am7] ni
yoot wai [Em7]ley
dai bprot ter ya len, geun bpai gwa nan
 
[C]len tak ma ha chan semer tap took keun[Am7] wan
mak geun gwa peuan kuan ja bpen
[Em7]len bpen huang chan mae nai reuang ti mai samkan
ter chop ma tam hai chan e, yang[C] ngai
ti len baeb ni nan man bplae, wa[Am7] ngai
chan yang sapson lae song sai
[Em7]bpen peuan gan dtong len baeb nai
 
dai dtae pa[C]yayam ja mai kit[Am] arai
ti mai kuan kit
we[Em] la ti rao glai chit[Em7] mak bpai
ru[Em] dtua ik ti nai[Cmaj7] jai mi dtae kam tam
mak[Em7] mai geun ja ton wai
bok[D] chan ti ja dai mai
 
ta ter hai chan bpen peuan[C] len
ya len geun[Em] gwa nan dai mai
ta chan[D] len, geun sen bpai ter rap dai[G] mai
chuay bok[C] chan sak ti,[Em7] wa ti chan yeun
ter[D] yeun, ti diao gan mai
yoot len geun peuan len
[Cmaj7] [Em7] [D]
[Cmaj7]e keu dton ni, rao bpen kae peuan gan
[Am7]lae chan go kit
yak mi sit mak gwa nan
[Em7](o dai ley)
ngan ter keu peuan sanit
 
kong chan[Cmaj7] peuan arai, bok fan dee gon non
[A7]peuan baeb[Am7] nai, dom hua laew bok hom
[Em7]reum mai nae jai ao na ma glai dtalot
wela chan dtong gan krai go bpen ter ti ma got
[C]jai ter, kit meuan gan reu[Am] bplao
je, baeb ni bpai chan[C] aep
pleu[Am7] jai hai bpai mae[Em7] man, mai at bpen cing
 
ta ter hai chan bpen peuan[C] len
ya len geun[Em] gwa nan dai mai
ta chan[D] len, geun sen bpai ter rap dai[G] mai
chuay bok[C] chan sak ti,[Em7] wa ti chan yeun
ter[D] yeun, ti diao gan mai
 
ta ter mai koey ti ja [C]ruseuk,
meuan ti[Em] jai chan ruseuk
kae peuan[G] len, chan go bpen[D] hai ter mai wai
ja dai[C] prom tam jai,[Em7] ro hai ter bok
wa[D] bpen peuan gan tao nan
yoot len geun peuan[C] len
[C] [Am7] [Em7]
dai dtae pa[C]yayam ja mai kit[Em] arai
ti mai kuan kit
we[D] la ti rao glai chit mak bpai
ru[Em] dtua ik ti nai[Cmaj7] jai mi dtae kam tam
mak[Em] mai geun ja ton wai
bok[D] chan ti ja dai mai
ta ter hai chan bpen peuan[C] len
ya len geun[Em7] gwa nan dai mai
ta chan[D] len geun
sen bpai ter rap dai mai
chuay bok[Cmaj7] chan sak ti,
[Em7] wa ti chan[Em] yeun
ter[D] yeun, ti diao gan mai
 
ta ter mai koey ti ja[C] ruseuk,
meuan ti jai chan ruseuk
kae peuan[D] len, chan go bpen
hai ter mai wai
ja dai[C] prom tam jai,[Em] ro hai ter bok
wa[D] bpen peuan gan tao nan
yoot len geun peuan[C] len

THẢO LUẬN
Thông tin bài hát

Tilly birds (Tông G) (Link)
Tilly birds A7AmAm7CCmaj7DEmEm7G Nhạc Thái
chọn điệu
A7
Am
Am7
C
Cmaj7
D
Em
Em7
G