Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Đang chờ duyệt

Hola - GEMINI - GEMINI
mon
1 ngày trước
Western Sky( Hangeul) - Lee Seung Chul - Lee Seung Chul
Ninh Speaker
1 ngày trước
You've got a friend in me - Randy Newman - Randy Newman
vkt10012022
1 ngày trước
Tình Sẽ Về Đâu ? - Kim Khánh - Vũ Vĩnh Phúc
vuvinhphuc
1 ngày trước
Sao em làm được - Huỳnh Phúc - Đông Thiên Đức
Duy Võ
1 ngày trước
Âm thầm - Nguyễn Đình Chương - Nguyễn Đình Chương
Nguyễn Đình Chương
1 ngày trước
Merrr - H2N - H2N
H2N
1 ngày trước
MỘT VÒNG VIỆT NAM - Tùng Dương - Đông Thiên Đức
luu the ky
23 giờ trước
I Hate Everything About You - Three Days Grace - Three Days Grace
Tuệ Nhi
23 giờ trước
Vườn Hoa Con Cá - O.lew, Ngắn - Ngắn, O.lew
TPP
22 giờ trước
Kỳ Quan Thứ 8 - Hồ Ngọc Hà, Nguyễn Hồng Thuận - Nguyễn Hồng Thuận
Duy Võ
22 giờ trước
Let It Die - Three Days Grace - Three Days Grace
Tuệ Nhi
22 giờ trước
Chẳng Biết Do Ai - SuperC, Halee - Halee, SuperC, datfitzx
TPP
22 giờ trước
Có Ai Hẹn Hò Cùng Em Chưa - Quân A.P - Thanh Hưng
TPP
22 giờ trước
Sprinkle Party - NMIXX - NMIXX
TPP
22 giờ trước
Gone Forever - Three Days Grace - Three Days Grace
Tuệ Nhi
22 giờ trước
Pain - Three Days Grace - Three Days Grace
Tuệ Nhi
21 giờ trước
Anh Cần Gì - Simon C, EII.B - EII.B, Simon C
TuilaBIBI
19 giờ trước
MUỘN PHIỀN – PHƯƠNG LY ft. LOW G - Phương Ly, Low G - Low G, Phương Ly
Tăng Phú Thiên Nhân
19 giờ trước
Life Moves On - FINNEAS - FINNEAS
Nam Phùng
8 giờ trước
My Favorite Fish - Gus Dapperton - Gus Dapperton
vil_hmcc503
6 giờ trước
Ta Có Yêu Nhau Mà - Quốc Ca - Quốc Ca
Yukay
6 giờ trước
Ta Có Yêu Nhau Mà - Quốc Ca - Quốc Ca
Yukay
5 giờ trước
Không Hẹn Một Cơn Mưa - Thái Hòa - Vũ Vĩnh Phúc
vuvinhphuc
4 giờ trước
TÂM - MER (DEMO) - MER - MER
ntah1997
3 giờ trước
The Other Side - Zac Efron, Hugh Jackman - Various Artists
TuilaBIBI
3 giờ trước
Vùng kí ức - Chillies
Zyyzy
3 giờ trước

Psalm 51 Chờ chỉnh sửa

Miserere (Psalm 51) @11@
Jun-G Bargayo,SJ
Junjun Delmonte, SJ
Album: Bukas Palad's "Christify"
[Intro:(Capo3] [Am)] [Cm6/A] [D7sus4] [D7] [Gm]
[Gm]Doo [F/G]Doo [Eb/G]Doo [D/G]Doo
[Gm]Doo [F/G]Doo [Eb/G]Doo [D/G]Doo
 
REFRAIN
Have [Gm]mercy on [Dm/F]me, O [EbM7]God, [F/Eb]in Yo[Eb]ur kin[Bb9/D]dness.[Bb/D]
[Cm]In Your comp[Gm/D]compassion, [Cm6/A]blot out my o[D7sus4]ffense.[D7]
W[Gm]Wash me, O [Dm/F]God, from the s[EbM7]stain [F/Eb]of [Eb]my [Bb9/D]guilt [Bb/D]
and c[Cm6/A]cleanse me [D7sus4]from [D7] my s[Gm]in.[Cm6/A] [D7]
 
VERSE 1
My of[EbM7]offenses, [F/Eb]truly I [Eb/Bb]know t[Bb]hem[Bb/A].
My [EbM7]sin is a[F/A]always b[Eb/Bb]before [Bb]me.[Bb]
Against [Cm6/A]You [D7sus4]alone [D7] [D7sus4]have I s[Gm]sinned.[Gm/F]inned.
What is [Cm/Eb]evil [/D] [/C]in [/Bb]Your [Cm6/A]sight, I have [D7sus4]done. ([D7](REFRAIN)
 
VERSE 2
Cr[EbM7]Create in [F/Eb]me a [Eb/Bb]pure [Bb]heart[Bb/A]heart.
Put a [EbM7]steadfast [F/A]spirit wit[Eb/Bb]within [Bb]me.[Bb]me.
Do not [Cm6/A]cast me a[D7sus4]away [D7] f[D7sus4]rom Your pr[Gm]esence [Gm/F]
nor dep[Cm/Eb]deprive [/D] m[/C]me [/Bb]of [Cm6/A] Your [D7sus4]spirit. [D7](REFRAIN)
 
VERSE 3
De[EbM7]Defend me, O [F/Eb]God, my [Eb/Bb]Savior[Bb]Savior. [Bb/A]
My to[EbM7]tongue shall [F/A]sing out Your [Eb/Bb]goodne[Bb]ss.[Bb]
O [Cm6/A]Lord, [D7sus4]open [D7]my l[Gm]lips[Gm/F]ips,
and my [Cm/Eb]mouth [/D] s[/C]shall [/Bb]proc[Cm6/A]laim Your p[D7sus4]raise. ([D7]REFRAIN)

THẢO LUẬN
Thông tin bài hát

/Bb/C/DAm)BbBb/ABb/DBb9/DCmCm/EbCm6/AD/gD7D7sus4Dm/fEbEb/BbEb/GEbm7F/AF/EbF/GGmGm/DGm/FIntro(capo3
chọn điệu

Các bài hát có thể bị trùng

/Bb
/C
/D
Am)
Bb
Bb/A
Bb/D
Bb9/D
Cm
Cm/Eb
Cm6/A
D/g
D7
D7sus4
Dm/f
Eb
Eb/Bb
Eb/G
Ebm7
F/A
F/Eb
F/G
Gm
Gm/D
Gm/F
Intro(capo3