Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Đang chờ duyệt

Bơ Vơ - Tờ - Tờ
Huỳnh Minh Toàn
1 ngày trước
Nhành Hoa Khô - Gigi Hương Giang - Gigi Hương Giang
Nicholas Huynh
1 ngày trước
Em Thấy Gì - GiGi Hương Giang - GiGi Hương Giang
Nicholas Huynh
23 giờ trước
Đôi khi hạnh phúc buồn - Lê Uyên Phương - Lê Uyên Phương
uyenthu
20 giờ trước
Ở đây, thôi ở đây đành - Khánh Ly - Lê Uyên Phương
uyenthu
16 giờ trước
Ta vẫn còn sầu - Quỳnh Lan - Lê Uyên Phương
uyenthu
16 giờ trước
Tiếc nuối - Nhu Mai - Lê Uyên Phương
uyenthu
16 giờ trước
Tôi đứng trên đồi mây trổ bông - Lê Uyên Phương - Lê Uyên Phương
uyenthu
16 giờ trước
Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu (Hà Anh Tuấn) - Hà Anh Tuấn - Trần Tiến
Hoàng Long
15 giờ trước
The Color Of The Night - Lauren Christy - Lauren Christy
Duy Võ
11 giờ trước
Má Ơi, Con Muốn Chồng - N/A - N/A
ssteam
11 giờ trước
Thánh Linh Viếng Thăm - Hải Đăng - Hải Đăng (VPC), Revival Worship - Hải Đăng (VPC)
Revival Worship Vietnam
9 giờ trước
Em đánh rơi người yêu lày - Andiez - Amee
Đức Phan
4 giờ trước
Sao Lại Cách Xa - Ngọc Tân - Ngọc Tân
Ngọc Tân
4 giờ trước
Lý do - Sỹ Tuệ - Sỹ Tuệ
Nicholas Huynh
4 giờ trước
Em Đâu Cần - tlinh - Madihu
Nicholas Huynh
4 giờ trước
dfd
ThuanNBD
3 giờ trước

Out Of Time Chờ chỉnh sửa

[Capo 3]
[Intro]
[|] [Fmaj7] [|] [Em] [Cmaj7] [|] [Fmaj7] [|] [Em] [Am] [|] [2x]
[Verse 1]
[Fmaj7] The l[Em]last[Cmaj7]ast few months, I've been working on me, baby
[Fmaj7] There[Em]There's [Am]so much trauma in my life
[Fmaj7] I've [Em]bee[Cmaj7]been so cold to the ones who loved me, baby
[Fmaj7] I loo[Em]look b[Am]back now and I rea--lize
 
[Pre-chorus]
[Fmaj7]I reme[Em]remembe[Cmaj7]mber when I held you
[Fmaj7] You b[Em]begg[Am]egged me with your drowning eyes to stay
[Fmaj7] And I[Em]I re[Cmaj7]regret I didn't tell you
N[Fmaj7]Now I can't keep you from loving him
Y[Em]You [Am]made up your mind
 
[Chorus]
S[Fmaj7]ay I l[Cmaj7/E]ove you,[Am] girl, but I'm out of time
S[Fmaj7]ay I'm[Cmaj7/E] there f[Am]or you, but I'm out of time
S[Fmaj7]ay tha[Cmaj7/E]t I'll c[Am]are for you, but I'm out of time
S[Fmaj7]aid I'[Cmaj7/E]m too la[Am]te to make you mine, out of time
 
[Verse 2]
[Fmaj7]If he mess up just a little
B[Em]Baby[Cmaj7]aby, you know my line
[Fmaj7]If you don't trust him a little
T[Em]Then[Am]hen come right back, girl, come right back
G[Fmaj7]Gimme one chance, just a little
B[Em]Baby[Cmaj7]aby, I'll treat you right
A[Fmaj7]nd I'l[Em]l l[Am]ove you like I should've loved you all the time
 
[Pre-chorus]
[Fmaj7]I reme[Em]remembe[Cmaj7]mber when I held you (Held you, baby)
[Fmaj7] You b[Em]begg[Am]egged me with your drowning eyes to stay (Never again, baby)
[Fmaj7] And I[Em]I re[Cmaj7]regret I didn't tell you
N[Fmaj7]Now I can't keep you from loving him
Y[Em]You [Am]made up your mind
 
[Chorus]
S[Fmaj7]ay I l[Cmaj7/E]ove you,[Am] girl, but I'm out of time
S[Fmaj7]ay I'm[Cmaj7/E] there f[Am]or you, but I'm out of time
S[Fmaj7]ay tha[Cmaj7/E]t I'll c[Am]are for you, but I'm out of time
S[Fmaj7]aid I'[Cmaj7/E]m too la[Am]te to make you mine, out of time
 
[Outro]
[Fmaj7]Oh, si[Cmaj7/E]singing, o[Am]out of time
S[Fmaj7]Said I had you to myself
B[Cmaj7/E]But I'm o[Am]out of time
S[Fmaj7]ay tha[Cmaj7/E]t I'll c[Am]are for you, but I'm out of time
B[Fmaj7]ut I'm[Cmaj7/E] too lat[Am]e t[Fmaj7]o make you mine, out of time
[Cmaj7/E]Out of t[Am]time[Fmaj7]ime
[Cmaj7/E]Out of t[Am]time
 
[Ending]
| Fmaj7 | Cmaj7/E Am | 2x
 
[Spoken outro]
 
Don't you dare touch that dial
Because like the song says, you are out of time
You're almost there, but don't panic
There's still more music to come
Before you're completely engulfed in the
blissful embrace of that little light you see in the distance
Soon you'll be healed, forgiven and refreshed
Free from all trauma, pain, guilt and shame
You may even forget your own name
But before you dwell in that house forever
Here's thirty minutes of easy listening to some slow tracks
On 103.5 Dawn FM

THẢO LUẬN
Thông tin bài hát

The Weeknd 2xAmCapo3ChorusCmaj7Cmaj7/EEmEndingFmaj7IntroOutroPre-chorusSpokenoutroVerse1Verse2 R&BRnB
chọn điệu

Các bài hát có thể bị trùng

2x
Am
Capo3
Chorus
Cmaj7
Cmaj7/E
Em
Ending
Fmaj7
Intro
Outro
Pre-chorus
Spokenoutro
Verse1
Verse2