Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Đang chờ duyệt

언제나 - 허각 - 조영수
HỒ THANH SƠN
1 ngày trước
Như Mùa Tuyết Đầu Tiên (I Will Go To You Like The First Snow) - Văn Mai Hương - Hứa Kim Tuyền, Lee Mi Na, Loco
Lê Hoàng Anh Minh
1 ngày trước
Ribs - Lorde - Lorde
Đức Nguyện
1 ngày trước
Buzzcut Season - Lorde - Lorde
Đức Nguyện
1 ngày trước
Freak - Lana Del Rey - Lana Del Rey
Đức Nguyện
1 ngày trước
High Enough - K.Flay - K.Flay
Đức Nguyện
1 ngày trước
Tounge Tied - Grouplove - Grouplove
Đức Nguyện
1 ngày trước
White Mustang - Lana Del Rey - Lana Del Rey
Đức Nguyện
1 ngày trước
That Wasn't Me - Brandi Carlile - Brandi Carlile
Đức Nguyện
1 ngày trước
R.I.P 2 My Youth - The Neighbourhood - The Neighbourhood
Đức Nguyện
1 ngày trước
Defenceless - Louis Tomlinson - Louis Tomlinson
Đức Nguyện
1 ngày trước
West Coast - Lana Del Rey - Lana Del Rey
Đức Nguyện
1 ngày trước
Fuck It I Love You - Lana Del Rey - Lana Del Rey
Đức Nguyện
1 ngày trước
Ultraviolence - Lana Del Rey - Lana Del Rey
Đức Nguyện
1 ngày trước
Carmen - Lana Del Rey - Lana Del Rey
Đức Nguyện
1 ngày trước
Head Over Heels - Tears for Fears - Tears for Fears
Đức Nguyện
1 ngày trước
F U - Bamboo - Bamboo
Đức Nguyện
1 ngày trước
Do You Really Want To Hurt Me - Culture Club - Culture Club
Đức Nguyện
1 ngày trước
The Promise - When In Rome - When In Rome
Đức Nguyện
1 ngày trước
Bridge over troubled water - Art Garfunkel - Paul Simon
Le Doan Anh Quan
23 giờ trước
Fall - James Arthur - James Arthur
Minh Ơi
23 giờ trước
Stop Asking Me To Come Back - James Arthur - James Arthur
Minh Ơi
23 giờ trước
Impossible - James Arthur - James Arthur
Minh Ơi
22 giờ trước
Maybe - James Arthur - James Arthur
Minh Ơi
22 giờ trước
Can't Take My Eyes Off You - James Arthur - James Arthur
Minh Ơi
22 giờ trước
Sermon - James Arthur, Shortty Horroh - James Arthur
Minh Ơi
22 giờ trước
Finally Feel Good - James Arthur - James Arthur
Minh Ơi
22 giờ trước
Tại thập tự giá - ..... - Hillsong Worship
trông theo một chút - MIN.B - MIN.B
musicandmelody
18 giờ trước
Mashup Ngày chưa giông bão x Always remember us this way - Văn Mai Hương, Hòa Minzy - Hứa Kim Tuyền
Falcon
16 giờ trước
VÌ QUÁ YÊU EM - HIEPCHICKEN - HIEPCHICKEN
Tôn Thất Minh Hiệp
15 giờ trước
Thời Không Sai Lệch (Lời Việt) - Lee Phú Quý - N/A
Anh Quân
13 giờ trước
Hướng Đến Tha Nhân - Tuyết Mai - Lm. Thái Nguyên
Thich-Dan
4 giờ trước
Người Duy Nhất - Bùi Anh Tuấn - Nguyễn Hồng Thuận
Duy Võ
4 giờ trước
Có Những Ngày Như Thế - Neon - LyLy
Chau Lai
4 giờ trước
我的果汁分你一半 (Nước Trái Cây Chia Em Một Nửa) - 小头菜 (Tiểu Đầu Thái) - N/A
anhp_
1 giờ trước

Hook Đã duyệt

Bài hát này đã được duyệt và hiển thị ở trang chủ. Đi đến bài hát
Intro x2
[A] [E] [F#m] [C#]
[D] [A] [D] [E]
 
Verse 1:
[A]It doesn't [E]matter what I [F#m]say[C#]
[D]So long as [A]I sing with in[D]flec[E]tion
[A]That makes you [E]feel that I'll [F#m]convey [C#]
[D]Some inner [A]truth of vast re[D]flec[E]tion
[A]But I've said [E]nothing so [F#m]far[C#]
[D]And I can keep [A]it up as [D]long as it [E]takes
[A]And it don't [E]matter who you [F#m]are[C#]
[D]If I'm d[A]oing my job then [D]it's your resolve that [E]breaks
 
Hook:
Because the [A]hook [E]brings you [F#m]back[C#]
[D]I ain't [A]tellin' you no [D]lie[E]
The [A]hook [E]brings you [F#m]back[C#]
[D]On [A]that you can re[D]ly[E]
 
Verse 2
 
[A]There is [E]something a[F#m]miss[C#]
[D]I am b[A]eing in[D]sincere[E]
[A]In fact I d[E]on't mean a[F#m]ny of this[C#]
[D]Still my conf[A]ession draws you n[D]ear[E]
[A]To confuse the [E]issue I [F#m]refer[C#]
[D]To familiar he[A]roes from [D]long ago[E]
[A]No matter how [E]much Peter loved h[F#m]er[C#]
[D]What made the P[A]an refuse to [D]grow[E]
 
Hook
Was that the [A]hook b[E]rings you b[F#m]ack[C#]
[D]I ain't [A]tellin' you no [D]lie[E]
The [A]hook [E]brings you [F#m]back[C#]
[D]On [A]that you can re[D]ly[E]
 
Popper's Harmonica Solo
 
Verse 3
[A]Suck it in suck it in suck it in
if you're [E]Rin Tin Tin or Anne Boleyn
[F#m]Make a desperate move or else yo[C#]u'll win and then begin to
[D]See what you're doing to me this [A]MTV is not for free
It's [D]so PC it's killing me so [E]desperately I'll sing to thee of
[A]Love, sure but a[E]lso rage and hate and pain and
[F#m]fear of self, And [C#]I can't keep these feelings on the
[D]shelf, I've tried well [A]no in fact I've lied
Could [D]be financial suicide but I'[E]ve got too much pride inside
To [A]hide or slide I'll d[E]o as I decide and let it
[F#m]ride until I've died and only th[C#]en shall I abide this tide
Of [D]catchy little tunes, of [A]hip three minute ditties
I wanna [D]bust all your balloons I wanna [E]burn all of youre cities
To the [A]ground I've found I w[E]ill not mess around
Unless I [F#m]play then hey I [C#]will go on all day hear what I
[D]say I have a prayer to pray that's [A]really all this was
And when I'm [D]feeling stuck and need a
buck I [E]don't rely on luck because the
 
Hook
[A]Hook [E]brings you [F#m]back[C#]
[D]I ain't [A]tellin' you no [D]lie[E]
The [A]hook[E] [F#m] [C#]
[D]On [A]that you can r[D]ely[E]

THẢO LUẬN
Thông tin bài hát

Blues Traveller (Tông A) (Link)
Blues Traveller AC#DEF#m Rock
chọn điệu
A
C#
D
E
F#m