Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Quản lý > Bài hát chờ duyệt > Quarter Hour Prayer

Đang chờ duyệt

Còn Bao Lâu Nữa - Trí Kiên Giang - Trí Kiên Giang
trikiengiang042
13 giờ trước
Yêu Jesus - Ân Điển - Ân Điển
levanandien
9 giờ trước
Niềm Vui Của Em - Chan La Cà - Nguyễn Huy Hùng
Nguyễn Hữu Việt
5 giờ trước
Hai năm thời gian có lẽ không quá dài - huy acaustic - huy acaustic
quách gia phúc
5 giờ trước
YOASOBI - Gunjou 群青 - Iruka - YOASOBI
Korone
3 giờ trước
等到世界颠倒 (Đợi Đến Khi Thế Giới Đảo Lộn) - 王小帅 (Vương Tiểu Soái) - 王小帅 (Vương Tiểu Soái)
anhp_
2 giờ trước
Em (chế thanh) - Chế Thanh - Hoài Linh
Vỹ
2 giờ trước

Quarter Hour Prayer Đã duyệt

Bài hát này đã được duyệt và hiển thị ở trang chủ. Đi đến bài hát
Intro: [Dm] [C/E] [F] [F/A] [Bb] [F] [C/E] [Dm] [C/E] [F] [F/A] [Bb] [Csus] [C]
 
[F]God, ete[C]rnal [Dm]Truth. We b[C]elieve in [F]You.
God, our [C/E]Strength [Bb/D]and Salvation. We h[C/E]ope in [F]You. [C/E]
[Dm]God, [A/C#]infinite [Dm/C]Good….n[G/B]ess. [Gm7]We love You [Am7]with all our [A#]heart.[C]
[G]You have [Bm7]sent the [C]Word as [G]Savior [Bm7]of the wo[C]rl[B7]d.
[Em]Make [D/F#]us [G]al[G/B]l [C]one in [G]Him. [Em]Make [D/F#]us [G] [G/B]all [C]one in [D]Him.
[G]Fill [Bm7]us with the [C]Spirit of Your [G]Son, [Bm7]of Your[C] S[B7]on.
[Em]That we [D/F#]may [G]glori…..[C]fy Your [G]Name. [Em]That we[D/F#] may [G]glori……[C]fy Your [Dsus]Name.[D]
[G]AM[G/B]EN [C9] [D7sus] [G]

THẢO LUẬN
Thông tin bài hát

Fr. Edwin FernandezSVD A#A/c#Am7B7BbBb/DBm7CC/EC9CsusDD/f#D7susDmDm/CDsusEmFF/AGG/bGm7 Nhạc Đạo
chọn điệu
A#
A/c#
Am7
B7
Bb
Bb/D
Bm7
C
C/E
C9
Csus
D
D/f#
D7sus
Dm
Dm/C
Dsus
Em
F
F/A
G
G/b
Gm7