Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Đang chờ duyệt

Còn Bao Lâu Nữa - Trí Kiên Giang - Trí Kiên Giang
trikiengiang042
12 giờ trước
Yêu Jesus - Ân Điển - Ân Điển
levanandien
7 giờ trước
Niềm Vui Của Em - Chan La Cà - Nguyễn Huy Hùng
Nguyễn Hữu Việt
3 giờ trước
Hai năm thời gian có lẽ không quá dài - huy acaustic - huy acaustic
quách gia phúc
3 giờ trước
YOASOBI - Gunjou 群青 - Iruka - YOASOBI
Korone
2 giờ trước
等到世界颠倒 (Đợi Đến Khi Thế Giới Đảo Lộn) - 王小帅 (Vương Tiểu Soái) - 王小帅 (Vương Tiểu Soái)
anhp_
1 giờ trước
Em (chế thanh) - Chế Thanh - Hoài Linh
Vỹ
36 phút trước

Save Your Tears Đã duyệt

Bài hát này đã được duyệt và hiển thị ở trang chủ. Đi đến bài hát
[C]Ooh
Na na, yeah
 
[C] I saw you [Am]dancing in a crowded [Em]room
You look so [G]happy when I'm not with you
[C] But then you [Am]saw me, caught you by [Em]surprise
A single [G]teardrop falling from your eyes
 
[C] I don't know [Am]why I run [Em] [G]away
[C] I'll make you [Am]cry when I run [Em] [G]away
 
[C] You could've asked [Am]me why I broke your [Em]heart
You could've [G]told me that you fell apart
[C] But you walked [Am]past me like I wasn't [Em]there
And just [G]pretended like you didn't care
 
[C] I don't know [Am]why I run [Em] [G]away
[C] I'll make you [Am]cry when I run [Em] [G]away
 
[Dm] Take me back [Am]'cause I wanna stay
[F] Save your [G]tears for another
[C] Save your [Am]tears for another [Em] [G]day
[C] Save your [Am]tears for another [Em] [G]day
 
So, [C]I made you [Am]think that I would always stay
[Em] I said some things [G]that I should never say
[C] Yeah, I broke your [Am]heart like someone did to mine
[Em] And now you won't [G]love me for a second time
 
[C] I don't know [Am]why I [Em]run [G]away
[C] I'll make you [Am]cry when I [Em]run [G]away
 
[Dm] Girl, take me back [Am]'cause I wanna stay
[F] Save your [G]tears for another
[Dm] I [Am]realize that I'm much too late
[F] And you [G]deserve someone better
[C]Save your [Am]tears for another day [Em] [G](Ooh, yeah)
[C]Save your [Am]tears for another [Em]day [G](Yeah)
 
[C] I don't know [Am]why I [Em]run [G]away
[C] I'll make you [Am]cry when I [Em]run [G]away
 
[C]Save your [Am]tears for another day, [Em]ooh girl [G](Ah)
[C]I said save your [Am]tears for another day [Em] [G](Ah)
 
[C]Save your [Am]tears for another [Em]day [G](Ah)
[C]Save your [Am]tears for another [Em]day [G](Ah)

THẢO LUẬN
Thông tin bài hát

The Weeknd (Tông C) (Link)
The Weeknd AmCDmEmFG Pop
Điệu Disco
Am
C
Dm
Em
F
G