Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin cá nhân

Tham gia ngày: 10/02/2017

Tự giới thiệu

meap.

Điểm uy tín

+10
Đăng bài hát mới 1 ngày trước
+10
Đăng bài hát mới 1 ngày trước
+10
Đăng bài hát mới 2 ngày trước
+10
Đăng bài hát mới 2 ngày trước
-1
Bài hát được yêu thích 4 ngày trước
+1
Bài hát được yêu thích 4 ngày trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 tuần trước
+5
Bài hát được đánh giá 4 sao 1 tuần trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 tuần trước
-1
Bài hát được yêu thích 1 tháng trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 tháng trước
+1
Bài hát được 50 lượt yêu thích 1 tháng trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 tháng trước
-1
Bài hát được yêu thích 1 tháng trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 tháng trước
+1
Bài hát được yêu thích 1 tháng trước
+1
Bài hát được 50 lượt yêu thích 1 tháng trước
+1
Bài hát được yêu thích 2 tháng trước