Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Để cảm ơn đến các bạn đã đóng góp và ủng hộ cho Hợp Âm Chuẩn trong thời gian qua, ban quản trị xin gửi tặng một món quà nhỏ cho 10 thành viên có đóng góp nhiều nhất. Click để xem chi tiết chương trình Tri Ân Thành Viên Lần 2.
Quản lý > Bài hát chờ duyệt > Wish you were gay ( but actually gay)

Đang chờ duyệt

Là Thế - Reddy (Hữu Duy) - Reddy (Hữu Duy)
Vương Thiện
11 giờ trước
Là Thế - Reddy - Reddy
Duy Võ
3 giờ trước
Dalat - Thoại 004 - Thoại 004
Duy Võ
3 giờ trước
Biết Tất Cả Rồi - Đan Trường - Nguyễn Đình Vũ
Duy Võ
3 giờ trước
Nhớ Em Không? - Mắt Ngọc - Dzoãn Bình
Duy Võ
2 giờ trước
Hướng Đạo - Mắt Ngọc - Ngô Đặng Thế Phương, Thích Trí Nghiêm
Duy Võ
2 giờ trước
Tâm sự với Ngài - Bùi Trung Chánh
Antonio Lý
1 giờ trước
Hết Thương Cạn Nhớ - Đức Phúc - Phương Dung Socola
Kila
9 phút trước

Wish you were gay ( but actually gay) Đã duyệt

Bài hát này đã được duyệt và hiển thị ở trang chủ. Đi đến bài hát
Capo 4
Strumming: D X *X = Slap
CHORUS: DDU X
 
Verse 1:
Sipping [Em]coffee at my [A]spot, a normal [D]day or [Bm]so I thought
Writing po [Em]etry for [A]girls I never [D]got [Bm]
Then you [Em]walked right through that [A]door, my pencil [D]dropped on to the [Bm]floor
But it was [Em]too good to be [A]true, I’ve been here [D]before [Bm]
 
Chorus:
[Em]Saw you standing [A]there in that [D]café [Bm]
But [Em]all you do is [A]look the other [D]way, mmm-mm [Bm]
[Em]Wish I found [A]the words I really wan [D]ted to say [Bm]
I [Em]just kinda [A]wish you were [D]gay [Bm]
 
Verse 2:
Everyday [Em]i saw you [A]there, and I think [D]we’d make the perfect pair [Bm]
But you are [Em]busy doing [A]work, you probably [D]don’t care [Bm]
I make my [Em]way across the [A]room, smelling the [D]scent of your per [Bm]fume
I could [Em]stare at your lips all day [A]and all afternoon [D]
 
Chorus:
[Em]Saw you standing [A]there in that [D]café [Bm]
But [Em]all you do is [A]look the other [D]way, mmm-mm [Bm]
[Em]Wish I found [A]the words I really wan [D]ted to say [Bm]
I [Em]just kinda [A]wish you were [D]gay [Bm]
 
Bridge:
To spare my [Em]pride,
[A]to give your lack of [D]interest an [Bm]explanation
[A]That I'm [D]not [Em]your type,
[A]Maybe I'm not your [D]preferred sexual [Bm]orientation
I'm [Em]so selfish, [A]but you make me [D]feel helpless, yeah [Bm]
And I can't [Em]stand another [A]day, [D]stand another [Bm]day
 
Chorus:
[Em]Saw you standing [A]there in that [D]café [Bm]
But [Em]all you do is [A]look the other [D]way, mmm-mm [Bm]
[Em]Wish I found [A]the words I really wan [D]ted to say [Bm]
I [Em]just kinda [A]wish you were [D]gay [Bm]
 

THẢO LUẬN
Thông tin bài hát

Billie Eilish ABmDEm US-UK