Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Để cảm ơn đến các bạn đã đóng góp và ủng hộ cho Hợp Âm Chuẩn trong thời gian qua, ban quản trị xin gửi tặng một món quà nhỏ cho 10 thành viên có đóng góp nhiều nhất. Click để xem chi tiết chương trình Tri Ân Thành Viên Lần 2.

Đang chờ duyệt

Không còn em - Min Min - Min Min
Nguyên Khánh
1 ngày trước
Thương người xa mãi - Non Hanta - Non Hanta
Cậu's Minh
1 ngày trước
Finesse - Bruno Mars - Bruno Mars
dragonpu
1 ngày trước
Mashup Củ Chuối (Special) - Mèo Phò, Hoàng Cobe - Ngô Văn (Bắp Cute)
Ngô Văn
1 ngày trước
The Music of The Night - Gerald Butler - Andrew Lloyd Webber
Gia Hiếu
1 ngày trước
trời giấu trời mang đi - AMEE, ViruSs - ViruSs
Nguyên Khánh
1 ngày trước
Trời giấu trời mang đi - AMEE, ViruSs - Viruss
Lê Trí
1 ngày trước
BIỂN ĐỘNG - Đinh Diễm Vị
Vương Bảo Đăng
22 giờ trước
Lost without you - Freya Ridings
Xi Hàng Lâm
21 giờ trước
Có nhau - Pink Frog
Vu Quang Duy
17 giờ trước
Đông Sắp Về - MyyVuu - MyyVuu
Nguyễn Hoàng Long
14 giờ trước
Đông Sắp Về - MyyVuu - MyyVuu
Nguyễn Hoàng Long
14 giờ trước
We Are The Future - Phạm Quỳnh Anh, Dương Khắc Linh, Various Artists - Dương Khắc Linh
Nguyễn Thị Dung
14 giờ trước
Thật Tốt (好好) - Mayday - Mayday - A Tín & Quan Hữu
Qua Qua
12 giờ trước

Only Love Đã duyệt

Bài hát này đã được duyệt và hiển thị ở trang chủ. Đi đến bài hát
tone gốc: Ab capo 1 chơi G cho dễ!
 
Verse 1:
[G]How much [D]more are [Em]we gonna take?
[G]How many [D]nights do we [Em]have to lie awake?
[G]How many [D]tears are we [Em]gonna cry?
[G]We can [D]wish until the well runs [Em]dry
 
But what happens when the [C]sky above
Runs [D]out of every single [Em]shooting [D]star
And what if every [C]good intention's [D]only meant
To go[Em] so far
ĐK:
Only [C]love, [Em]only love can save us [D]now
[G]Keep the world from burning [C]down, down, [Em]down
To the [D]ground, ground, [Bm]ground
Only [C]love, can [Em]look inside a human [D]heart
And [G]see us for who we [C]are
And who we [Em]are would be [D]enough
If only there was only [C]love [Em]
Only [G]love[D]
Only [C]love[Em]
Only [G]love[D]
 
Verse 2:
[G]How many [D]lessons have we really [Em]learned?
[G]How many [D]bridges could we’ve crossed [Em]instead of burned?
[G]Why do we [D]find it hard [Em]to forgive
[G]Are we so [D]blinded that’s its easy [Em]to forget
 
ĐK:
Only [C]love, [Em]only love can save us [D]now
[G]Keep the world from burning [C]down, down, [Em]down
To the [D]ground, ground, [Bm]ground
Only [C]love, can [Em]look inside a human [D]heart
And [G]see us for who we [C]are
And who we [Em]are would be [D]enough
If only there was only [C]love [Em]
Only [G]love[D]
Only [C]love[Em]
Only [G]love[D]
Only [C]love[Em]
Only [G]love[D]
Only [C]love[Em] [G] [D]
 
So what happens when the [C]sky above
Runs [D]out of every single [Em]shooting [D]star
And what if every [C]good intention's [D]only meant
To go[Em] so far
 
ĐK:
Only [C]love, [Em]only love can save us [D]now
[G]Keep the world from burning [C]down, down, [Em]down
To the [D]ground, ground, [Bm]ground
Only [C]love, can [Em]look inside a human [D]heart
And [G]see us for who we [C]are
And who we [Em]are would be [D]enough
If only there was only [C]love [Em] [G] [D] [C] [Em]
[G] [D]
[C]Oooo[Em]oooo,[G]Oooo[D]oooo
 

THẢO LUẬN
Thông tin bài hát

Jordan Smith (Tông Ab) (Link)
N/A BmCDEmG PopUS-UK

Yêu cầu hợp âm

Only Love
How much more are we gonna take How many nights do we have to lie awake How many tears are we gonna cry We can wish until the well runs dry But what happens when the sky above Runs out of every single shooting star And what if every good intention's only meant To go so far Only love, only love can save us now Keep the world from burning down, down, down To the ground, ground, ground Only love, can look inside a human heart And see us for who we are And who we are would be enough If only there was only love Only love Only love Only love How many lessons have we really learned How many bridges could we cross instead of burned Why do we find it hard to forgive We're so blinded that it's easy to forget Only love, only love can save us now Keep the world from burning down, down, down To the ground, ground, ground Only love, can look inside a human heart And see us for who we are And who we are would be enough If only there was only love Only love Only love Only love Only love Only love Only love So what happens when the sky above Runs out of every single shooting star And what if every good intention's only meant To go so far Only love, only love can save us now Keep the world from burning down, down, down To the ground, ground, ground Only love, can look inside a human heart And see us for who we are And who we are would be enough If only there was only love