Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Để cảm ơn đến các bạn đã đóng góp và ủng hộ cho Hợp Âm Chuẩn trong thời gian qua, ban quản trị xin gửi tặng một món quà nhỏ cho 10 thành viên có đóng góp nhiều nhất. Click để xem chi tiết chương trình Tri Ân Thành Viên Lần 2.

Đông vắng em Chờ chỉnh sửa

Sáng tác : Nguyễn Anh Hào
Điệu Ballad
1
Mùa [Am]đông năm nay tuyết [Em]rơi lặng thầm, mình [F]anh cô liêu nơi phố [C]phường, tìm [Am]em cô gái anh đã [Em]thương rất nhiều, dường [F]như ta [G]đã lìa [Am]xa !
2
Mùa [Am]đông năm nay vắng em [Em]mất rồi ! mình [F]anh cô đơn nơi gốc [C]bếp lửa hồng, nhìn [Am]anh đi em anh đã [Em]sai thật rồi, và anh [F]luôn [G]nhớ về [Am]em...!
Điệp Khúc:
Em [C]ơi hãy để anh quan [G]tâm nhiều hơn vì nơi [Am]đó sẽ mãi chỉ là những [Em]mảnh vỡ thôi em ! Cuộc [F]sống của anh nay tắt [C]đi nụ cười ! hãy [F]về bên anh nhé [G]em ?
Mùa [C]đông năm nay giá [G]băng nhiều hơn ! vì em [Am]chỉ là những kỉ niệm [Em]đẹp ngang qua ! Mùa [F]đông năm nay giá [C]băng cuộc tình, vì [F]giờ anh đã mất [G]em. Người anh [C]thương !
[F]giờ anh đã mất [G]em, người anh [C]thưMùa [Am]đông năm nay vắng em [Em]mất rồi ! mình [F]anh cô đơn nơi gốc [C]bếp lửa hồng, nhìn [Am]anh đi em anh đã [Em]sai thật rồi, và anh [F]luôn [G]nhớ về [Am]em...!
Điệp Khúc:
Em [C]ơi hãy để anh quan [G]tâm nhiều hơn vì nơi [Am]đó sẽ mãi chỉ là những [Em]mảnh vỡ thôi em ! Cuộc [F]sống của anh nay tắt [C]đi nụ cười ! hãy [F]về bên anh nhé [G]em ?
Mùa [C]đông năm nay giá [G]băng nhiều hơn ! vì em [Am]chỉ là những kỉ niệm [Em]đẹp ngang qua ! Mùa [F]đông năm nay giá [C]băng cuộc tình, vì [F]giờ anh đã mất [G]em. Người anh [C]thương !
[F]giờ anh đã mất [G]em, người anh [C]thương !
Mùa [Am]đông năm nay vắng em [Em]mất rồi ! mình [F]anh cô đơn nơi gốc [C]bếp lửa hồng, nhìn [Am]anh đi em anh đã [Em]sai thật rồi, và anh [F]luôn [G]nhớ về [Am]em...!
Điệp Khúc:
Em [C]ơi hãy để anh quan [G]tâm nhiều hơn vì nơi [Am]đó sẽ mãi chỉ là những [Em]mảnh vỡ thôi em ! Cuộc [F]sống của anh nay tắt [C]đi nụ cười ! hãy [F]về bên anh nhé [G]em ?
Mùa [C]đông năm nay giá [G]băng nhiều hơn ! vì em [Am]chỉ là những kỉ niệm [Em]đẹp ngang qua ! Mùa [F]đông năm nay giá [C]băng cuộc tình, vì [F]giờ anh đã mất [G]em. Người anh [C]thương !
[F]giờ anh đã mất [G]em, người anh [C]thưng
3
Mùa [Am]đông năm nay vắng em [Em]mất rồi ! mình [F]anh cô đơn nơi gốc [C]bếp lửa hồng, nhìn [Am]anh đi em anh đã [Em]sai thật rồi, và anh [F]luôn [G]nhớ về [Am]em...!
Điệp Khúc:
Em [C]ơi hãy để anh quan [G]tâm nhiều hơn vì nơi [Am]đó sẽ mãi chỉ là những [Em]mảnh vỡ thôi em ! Cuộc [F]sống của anh nay tắt [C]đi nụ cười ! hãy [F]về bên anh nhé [G]em ?
Mùa [C]đông năm nay giá [G]băng nhiều hơn ! vì em [Am]chỉ là những kỉ niệm [Em]đẹp ngang qua ! Mùa [F]đông năm nay giá [C]băng cuộc tình, vì [F]giờ anh đã mất [G]em. Người anh [C]thương !
[F]giờ anh đã mất [G]em, người anh [C]thương !

THẢO LUẬN
Thông tin bài hát

Nguyễn anh hào AmCEmFG Nhạc Trẻ

Các bài hát có thể bị trùng