Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Để cảm ơn đến các bạn đã đóng góp và ủng hộ cho Hợp Âm Chuẩn trong thời gian qua, ban quản trị xin gửi tặng một món quà nhỏ cho 10 thành viên có đóng góp nhiều nhất. Click để xem chi tiết chương trình Tri Ân Thành Viên Lần 2.
Quản lý > Bài hát chờ duyệt > Heaven (Ft. Chris Martin)

Đang chờ duyệt

Một đêm say - AT-Sin
AT-Sin
16 giờ trước
Người tình mùa đông - Quỳnh như - Như quỳnh
Vinh Nguyễn Đăng
3 giờ trước
Đôi cánh thiên thần - Gin Tuấn Kiệt - Gin Tuấn Kiệt
Cát Viên
1 giờ trước
Nếu ngày ấy - Soobin Hoàng Sơn
Cát Viên
19 phút trước

Heaven (Ft. Chris Martin) Đã duyệt

Bài hát này đã được duyệt và hiển thị ở trang chủ. Đi đến bài hát
Tone chuan F#m. Capo 2 choi Em 
Verse 1: 
[Em]Step out [G]into the [C]dawn 
You pray 'til, you [C]pray 'til the [G]lights come [D]on 
And then you [Em]feel like you've [G]just been [C]born [C G D ] 
Yeah, [Em]you come to [G]raise me [C]up 
When I'm [C]beaten and [G]broken [D]up 
And now I'm [Em]back in the [G]arms I [C]love [C G D ] 
 
Pre-Chorus: 
And I think I just [Em]died [G C ] 
I think I just [C]died [G D ] 
Yeah, I think I just [Em]died [G C ] 
I think I just [C]died [G D ] 
 
Chorus: 
And went to [Em]heaven [G C C G D ] 
And went to [Em G]heaven, [C C G D ] 
 
Verse 2: 
[Em]Beaten and [G]bathed in [C]blood 
I'm hit by, I'm [C]hit by your [G]love and [D]drug 
And now that you've [Em]come to [G]raise me [C]up [C G D ] 
 
Pre-Chorus: 
And I think I just [Em]died [G C ] 
I think I just [C]died [G D ] 
Yeah, I think I just [Em]died [G C C G D ] 
 
Chorus: 
And went to [Em]heaven [G C C G D ] 
And went to [Em]heaven [G C C G D ] 
And went to [Em]heaven [G C C G D ] 
Oh, and went to [Em]heaven 
 
Bridge: 
Ooh, oh 
[C]It's such a [Am]night, such a [G]beautiful night 
[C]It's such a [Am]view, such a [G]beautiful sight 
[C]I think I [Am]just, oh, I [G]think I just died, [Am]oh [C C D ] 
 
Chorus: 
And went to [Em]heaven [G C C G D ] 
And went to [Em]heaven [G C C G D ] 
Oh, yeah, yeah 
 
Outro: 
And we're [Em]going be [G]birds and [C]fly 
We're gonna [C]set the [G]world [D]alight 
We're gonna [Em]lose [G]ourselves [C]tonight, [C]oh [G D ] 
Yeah, we're [Em]going be [G]birds and [C]fly 
We're gonna [C]set the [G]world [D]alight 
We're gonna [Em]lose [G]ourselves [C]tonight, [C]oh [G D ] 
In [C]heaven [Am G C Am G](Heaven) [C Am G Am C C D] 

THẢO LUẬN
Thông tin bài hát

Chris Martin (Tông F#m) (Link)
Avicii AmCDEmG Dance