Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

[C] Em đi qua nơi này làm [Em]con tim nhớ nhung bao ngày Để [F]trái tim đang ngủ say thổn [G]thức
Nguyễn Thị Dung, 7 tháng 01, 2020 C Em F G 722