Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Michael Bublé

Đóng góp thông tin
Verse: It's beg[D]inning to look a l[G]ot like Ch[D]ristmas E[D]verywh[F#]ere you g[G]o; Take a l
Đức Nguyện, 2 tháng 12, 2019 A A7 B Bm D E E7 Em F# G 1,993
Have a [C]holly, jolly Christmas, it's the best time of the [G7]year, I don't know if there'll be s
Đức Nguyện, 2 tháng 12, 2019 Am C D7 Dm Em F G G7 1,437
Verse1 [G]Time goes [Csus2]by And I've been ho [G]lding everything [Csus2]inside But now [G]I'
danthenguyen92, 18 tháng 02, 2020 A Am Bm7 C Cm Csus2 D E Em F#m G 937
Verse 1. You can [C]dance every dance with the guy Who gave you the eye let him [G7]hold you tigh
Ma Văn Minh, 10 tháng 01, 2021 C F G G7 550
[D](Christmas) The snow's coming down [F#m](Christmas) I'm watching it fall [G](Christmas) Lots of
Hien Nguyen, 21 tháng 11, 2022 A Bm D F#m G 34
[C]Stockings are [C7]hung with care the [F]children sleep with [Dm]one eye open [C]Well, now there'
Hien Nguyen, 21 tháng 11, 2022 Am C C7 Dm E7 F G 21