Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Anh muốn [C]cùng em đi qua bao nắng mưa [Em]dù khó khăn gian lao Anh muốn [F]là một người trở che
Chau Lai, 30 tháng 11, 2019 C Em F G 42