Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Kenny Rogers

Đóng góp thông tin
[Dm]Lady - I'm your [Gm]knight in shining [C]armor - and I [Dm]love you You have [Gm]made me what
Nguyen Thien, 14 tháng 06, 2018 Am Am7 Bb C D Dm Dm/C Dsus4 F F/E Gm 677