Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

1. She [C] knows when I'm [G] lonesome. [F] She cries when I'm [C] sad [F] She's up in the [C] good
Trần Vĩnh Quang, 11 tháng 01, 2018 Am C D F G 42,034
When I [G] saw you standing there I about fell off my [Am] chair When you moved your mouth to [C] sp
Giang Tran, 4 tháng 03, 2015 Am C D G 11,341
Verse 1 [D]I remember to this day The [G]bright red [A]Georgia [D]clay And [D]how it stuck to the
Trình Minh Quân, 18 tháng 11, 2019 A C D G 1,325
1. I've known her [G]since we both were kids [C]I recall the silly things we [G]did [C]She would w
KeySoulTime, 27 tháng 04, 2020 C D G 1,267
1. The dirty rain is falling I hear the wind calling me a- [F] way [G] The motel sign is flashing
KeySoulTime, 27 tháng 04, 2020 Am C F G 1,128
[C] [Am] [F]I [C]stopped sending [Dm7]flowers to your a - [C]partment [Dm7] You [C]said you aren't
KeySoulTime, 27 tháng 04, 2020 Am C Dm7 F G 1,062
1. I [G] wore the clothes you [D] liked You [G] said they gave me that [D] look I [C] even tried t
KeySoulTime, 9 tháng 05, 2020 Am C D G 1,012