Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

[G]qíng shēn shēn yǔ mēng [Em] mēng duō shǎo [C] lóu tái yān yǔ[G] zhōng jì dé dàng [C]chū nǐ nó
TieuQuaiLangThang, 5 tháng 10, 2020 Bm C D Em G 4,402