Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

[Dmaj7]Khi ai nợ ta 100 nghìn, 100 nghìn [Dmaj7]Khi ai nợ ta một mối sầu, một mối tình thì ta sẽ
Vương Thiện, 21 tháng 04, 2019 A B7 D D7 Dmaj7 Em G 1,147
- Anh ơi, anh thoát ra được không? - Vậy, em thì sao? - Em không thấy anh, em nghĩ… mình lỡ rơi và
Hoa Lưu, 11 tháng 05, 2022 A Amaj7 Dmaj7 889