Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

- Anh ơi, anh thoát ra được không? - Vậy, em thì sao? - Em không thấy anh, em nghĩ… mình lỡ rơi và
Hoa Lưu, 11 tháng 05, 2022 A Amaj7 Dmaj7 27