Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Stevie Wonder

Đóng góp thông tin
[Db]No New Year's Day [Db]to celebrate No chocolate covered candy hearts to give away [Ebm] [Ebm7]
angelymi, 22 tháng 01, 2018 Ab Ab7 Bbm Bbm7 Db Ebm Ebm7 Ebm7/Ab 15,244
Isn't she [C#m]lovely [F#]Isn't she [B]wonderful [E] Isn't she [C#m]precious [F#]Less than one [B
Gao , 5 tháng 12, 2017 A B C#m E F# G#7#5 10,373
1. No new years [C] day to [Em] cele- [C] brate No [Em] chocolate [C] covered candy hearts to give
KeySoulTime, 27 tháng 04, 2020 A Ab Am Bbm Bm C C# D Dm Dm7 Em F F# G 1,462
[Bmaj7]You are the [F#/E]sunshine of my [Ebm7]life [G#7#5] [C#m7]That's why I'll [F#7]always be a[B
MellowSkypiea, 11 tháng 02, 2020 Amaj7/F# Bbm7 Bbm7b5 Bmaj7 C#7 C#m7 Cmaj7 Dm7 Eb7 Ebm7 Em7 F#/E F#7 F#maj7/Eb G#m7 G#maj7 G/F G7 1,085
[E]La la la [A]la la la, la la la la la [B]la My Che[B]rie Amour, [E7]lovely as a summer [A]day [F#
Nguyễn Thị Dung, 21 tháng 06, 2021 A B Bb C C# D E E7 F F# F7 G G# 339
Verse 1 [Bb]Baby, I knew at once that you were meant for me Deep in my soul I know that I'm you
HyMinh, 13 tháng 10, 2021 B Bb D#m Dm E Eb Eb7 F F# Fsus4 G#m Gm 231
[C]Candles burnin' [F]low [C]Lots of mistle [F]toe [C]Lots of snow and [F]ice [C]Everywhere we [F]
Duy Võ, 4 tháng 12, 2021 C C# D#m Dm F F# F#/G# F/G 226