Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Vanessa Williams

Đóng góp thông tin
VERSE You [C]think you own what ever land you land [Am]on the [C]earth is just a dead thing you can
Phạm Minh Đức, 29 tháng 06, 2014 Am C Dm E Em F G 10,938
[C]Have your [Am]self a [Dm]merry little [G7]Christmas [C]Let your [Am]heart be [Dm]light [G7] [C
Phí Thế Long, 12 tháng 11, 2020 Am B7 Bm C D D7 Em F#7 G Gmaj7 8,098
Sometimes the [G]snow comes [F]down in [C]June Sometimes the [F]sun goes [G]'round the [Am]moon I
KeySoulTime, 27 tháng 04, 2020 A# Am C Dm7 F G G7 Gm7 347